+420 797 631 820 info@latron98.cz

Raná historie

První zmínky o nemovitosti lze nalézt v regionálních archivech.

V roce 1618 koupil dům Karel Miletický, tím se zadlužil bývalým majitelům Pavlovi a jeho vdově Marianě. Celý dům následně přestavěl.

V roce 1623 odkoupil dům od Karla Mimetického Městský úřad Český Krumlov. Toho času byl dům znám pod názvem „Dům mezi latránskými branami“. V té době existovala další brána Latrán, která stála před dnešním hotelem Bellevue / hotel U Města Vídně.

Rada města později prodala dům Gregorovi Prechtovi.

V roce 1651 Gregor Precht prodal „Dům mezi latránskými branami“, který toho času stál naproti městské nemocnici a domu Víta Stropnera v Jámě. V roce 1665 Gregor Precht svůj dluh za dům splatil.

„Dům se zahradou“ (jedná se o první zmínku o zahradě) koupil Michael Jeschků – kovář, který dům vlastnil až do roku 1670.

Až do druhé poloviny 19. století, kdy se budova dostala do vlastnictví rodině Schinků, neexistují žádné další informace o majitelích nebo sanacích budovy. Záznamy ukazují přestavbu domu v roce 1871, na zahradě byla navíc vytvořena tesařská dílna. Přízemí domu bylo pronajímáno řadě řemeslníků. Rodina Schinků dům vlastnila až do znárodnění majetku komunisty v roce 1948.

Po znárodnění začal stav budovy trpět. V roce 1979 proběhla poslední z řady necitlivých rekonstrukcí a do prvního patra byly přidány dvě bytové jednotky. Apartmány byly využívány manželi Cepákovými a matkou paní Cepákové, paní Kapounovou. Nájemné bylo 145 Kč měsíčně. Pan Cepák byl členem národního shromáždění a byl šampionem československého bowlingu.

V 70. letech měla v přízemí domu kanceláře pobočka Červeného kříže.

Po 1989:

V rámci restituce majetku po pádu komunismu v Československu získala dům Susana Soffer z Chicaga, Illinois, přímý potomek rodiny Soffer, která emigrovala do USA před válkou. Rodina si s Městským úřadem vyměnila polovinu budovy za půdu na Vyšehradě.

V 2005 Susan Soffer využila svého práva na nákup druhé poloviny nemovitosti od Městského úřadu a stala se tak jediným majitelem budovy. Musela však dodržet nájemní smlouvu pro rodinu Cepaků. V tomto roce pan Cepak zemřel a protože dům nebyl řádně udržován, jeho stav se stále zhoršoval.

Under Susan Soffer’s ownership, the property becomes dilapidated.  Without any care or additional investments into its upkeep, the roof begins to fall in and cracks appear in the perimeter walls.

Za doby vlastnictví Susan Soffer majetek chátral. Bez jakékoli péče či dodatečných investic do údržby začala střecha postupně padat a na obvodových stěnách se objevily trhliny.

Po několika letech vyjednávání koupil Dr. Václav Pecha v roce 2010 celou budovu a zahradu od paní Soffer. Dům byl v této době jedním z posledních neopravených domů v Českém Krumlově a jeho stav byl žalostný.

Po přestěhování nájemníků proběhla pod záštitou Dr. Pechy generální oprava budovy, která byla kvůli neschopnosti městských úřadů mnohokrát pozastavena a zpomalena.

Navzdory všem výzvám je budova nyní kompletně zrekonstruována a zkrášluje hlavní vchod do města Český Krumlov.